Özel Güvenlik Görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Üniformasız görev yapmaları için hangi makamdan izin / karar alınmalıdır?

Correct! Wrong!

Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Correct! Wrong!

Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yakaladığı suç şüphelisini ve suçu kime bildirir ve teslim eder?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız?

Correct! Wrong!

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine aşağıdaki hangi işlem yapılır?

Correct! Wrong!

Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi alış veriş merkezinde görevli özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Correct! Wrong!

Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?

Correct! Wrong!

Enerji kesintisi yaşanması ihtimaline karşı elektrikli sistemlerin çalışmasını sürdürebilmesi için aşağıdaki cihaz veya sistemlerden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Gizlilik arz eden belgelerin muhafaza edildiği mahallere erişimin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

Correct! Wrong!

Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

Correct! Wrong!

Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden biridir?

Correct! Wrong!

Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?

Correct! Wrong!

Araç kontrol noktasında görevli ÖGG Engin ile Ali’nin hangi davranışı yetki aşımına girer?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanaktır?

Correct! Wrong!

Koruma kademesinin en son ve en hassas aşaması hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi spor alanlarına sokulması yasak maddelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

Correct! Wrong!

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Correct! Wrong!

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına ne denir?

Correct! Wrong!

Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?

Correct! Wrong!

LPG ve doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?

Correct! Wrong!

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek” yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

Correct! Wrong!

Yangının oksijen ile ilgisini kesmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Correct! Wrong!

Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?

Correct! Wrong!

Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

Correct! Wrong!

VIP’e (Önemli kişi) saldırı ve safhalarında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

Correct! Wrong!

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

Correct! Wrong!

Enformasyon nedir?

Correct! Wrong!

Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

Correct! Wrong!

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Correct! Wrong!

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu yasaklardan değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapabileceği yer aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi görevleri esnasında özel güvenlik görevlisi ve genel kolluğun kullanabileceği yetkilerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Correct! Wrong!

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Correct! Wrong!

Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

Correct! Wrong!

Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Correct! Wrong!

I- Bedeni kuvvet II- Maddi güç III- Silah kullanılması Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Correct! Wrong!

Önleme araması aşağıdakilerden hangisinde yapılamaz?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?

Correct! Wrong!

Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

Correct! Wrong!

Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bebek veya çocuk bir hastada kalp – akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin uyguladığı copla vuruş tekniklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıda belirtilen kalabalıklardan hangisi organize aktif kalabalıktır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıda sayılan hangi olayda güvenlik görevlilerinin çember düzenini kullanması kendi güvenlikleri yönünden daha sakıncalı olabilir?

Correct! Wrong!

Toplum hayatını düzenleyen çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Şehrin büyük alışveriş merkezinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinde genel olarak özel güvenlik görevlisinin de müdahalesini gerektirecek bir panik durumu oluşmaz?

Correct! Wrong!

“Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene ..……… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişide bağımlılık oluşturan maddelerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

Correct! Wrong!

Uyuşturucu ile mücadelenin ilk başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?

Correct! Wrong!