5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?

Correct! Wrong!

“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

Correct! Wrong!

Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerin de aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanun’a uygun bir ifade değildir?

Correct! Wrong!

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Correct! Wrong!

ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir? İ. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir II Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir III Kamu kolluğunun talebi olmalı İİİ. IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı V. ÖGG’nin görev alanında olmalı VI. ÖGG istediği zaman kimlik sorabilir

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?

Correct! Wrong!

Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Correct! Wrong!

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Murat’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Correct! Wrong!

Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanun’un 7. Maddesi (e) bendi özel güvenlik görevlilerine; yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme yetkisi vermektedir. Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine hangi görev verilmiştir?

Correct! Wrong!

Alışveriş merkezinde devriye görevlisi ÖGG Metin ile Kerem’in kullanamayacağı yetki aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan ve girişte uyulması gereken kuralları bildiren personele ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi yoktur?

Correct! Wrong!

Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde taşıma ruhsatlı silahı olan kişi kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli ÖGG Samet’in davranışı nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerdendir?

Correct! Wrong!

Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde insanın değişmeyen özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Adli makamlarca konusunda uzman personele hazırlatılan teknik raporlardır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?

Correct! Wrong!

Kontrol noktasında görevli ÖGG Serpil ile Demet’in kullanamayacağı yetki hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmalarında dikkat edilecek hususlardan biridir?

Correct! Wrong!

Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?

Correct! Wrong!

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?

Correct! Wrong!

Olay devam ederken eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen tutanak hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?

Correct! Wrong!

Hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde “ceza uygulaması” ile ilgili hangi ifade doğrudur?

Correct! Wrong!

Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü

Correct! Wrong!

Birden fazla kamerayı elle veya otomatik olarak ekranda görmemizi sağlar. Kelime anlamı olarak seçici, değiştirici demektir. Yukarıdaki tanım kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) Sistemine ait hangi ekipmanı anlatmaktadır?

Correct! Wrong!

Kameraların gece karanlık ortamlarda sağlıklı bir şekilde görüntü alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?

Correct! Wrong!

Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi söndürme etkisi özelliklerinden hangisidir?

Correct! Wrong!

ABC tozlarının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

İ. Sakin olun çevredekilere haber verin İİ. Önce yangını söndürmeye çalışın sonra itfaiyeye haber verin III. Acil çıkış yönlendirmelerine uyarak binayı tahliye edin IV. Camlardan ve balkondan çıkarak yardım isteyin Yukarıda yangın anında yapılması gereken davranışlar verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru davranış şekilleri bulunmaktadır?

Correct! Wrong!

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

İlkyardım nedir?

Correct! Wrong!

Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Correct! Wrong!

İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Veli, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

Correct! Wrong!

Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?

Correct! Wrong!

Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?

Correct! Wrong!

Kaza geçirmiş ve araç içinde olan bir yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklı uyuşturuculardandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Empati ile Sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?

Correct! Wrong!

İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

Correct! Wrong!

İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

Correct! Wrong!

İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Correct! Wrong!

“Seçici dinleme” nedir?

Correct! Wrong!

“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisietkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları yöntemlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Güvenpark’ta meydana gelen yasadışı eylem sonrasında güvenlik görevlisi Fatih ve arkadaşları bir Şüpheliye kelepçe takarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özellikle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin genel özelliklerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?

Correct! Wrong!

Şehrin herhangi bir yerinde meydana gelen yasal olmayan bir toplumsal olayı başlatan ve sürdüren topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha etkili olabilmek için kendilerini engellemeye çalışan güvenlik kuvvetlerine karşı hangi taktikleri uygulamazlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir?

Correct! Wrong!

Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Correct! Wrong!

Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?

Correct! Wrong!

Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

Correct! Wrong!

AVM'de görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet, gerçekleşen hırsızlık olayının failini yakaladığında yapması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen yetkilerini kullanamazlar?

Correct! Wrong!

Adli makamlarca çıkarılan yakalama kararı kişinin hangi hakkını kısıtlar?

Correct! Wrong!