“Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir’’ ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar Tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır” atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR” diyebilmenin önündeki engellerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi, görev alanında el dedektörü ile yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır. Aşağıdakilerden hangisi emanete alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır?

Correct! Wrong!

Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?

Correct! Wrong!

Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?

Correct! Wrong!

Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?

Correct! Wrong!

Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

Correct! Wrong!

Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

Correct! Wrong!

Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Asaf, görev yaptığı Esenler otogarında X-Ray cihazından geçen bir bagajda turuncu renkte bir cisim tespit etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz?

Correct! Wrong!

Konveyör bandını geriye doğru çalıştırmak için kullanılan XRay cihazı kontrol paneli fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

I.Işık sinyali II. Ses sinyali III.Titreşim sinyali Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Yalçın, görev yaptığı AVM’de X-Ray cihazının etrafında görev yapmaktadır ve X-Ray cihazından yayılan radyasyondan dolayı tedirgin olmaktadır. Yalçın’ın radyasyona karşı sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Bazı güvenlik sistem ve cihazlarının kullanım amaçları şu şekildedir; Paket veya bagaj içerisindeki kimyasalların izlerini analiz etmek, Araç altında bölgeye girebilecek patlayıcı madde ve diğer unsurların tespitini yapmak, Paket veya bagaj içerisindeki tehlikeli veya illegal unsurların tespitini sağlamak, Bir binanın özel birimlerine sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir kullanım amacı yukarıda yazılmamıştır?

Correct! Wrong!

Verimli bir yanma reaksiyonu gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç vardır?

Correct! Wrong!

Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza çıkmaktadır?

Correct! Wrong!

Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

“Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar.” Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi uygulanmamalıdır?

Correct! Wrong!

Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?

Correct! Wrong!

En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Carson ve Stoughton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür?

Correct! Wrong!

Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?

Correct! Wrong!

Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?

Correct! Wrong!

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Üniversite haricinde görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık veya toplumsal olayla karşılaşması halinde öncelikli olarak yapması gereken nedir?

Correct! Wrong!

Yangından veya depremden kaçan insanların oluşturduğu kalabalıkla karşılaşan güvenlik görevlilerinin hareket tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına binebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?

Correct! Wrong!

Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Correct! Wrong!

Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?

Correct! Wrong!

Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Correct! Wrong!

“Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya ” kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

Bir devlet dairesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Osman’a, kurumun en üst yöneticisi tarafından “ Kuruma gelen kim olursa olsun silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Osman’ın görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Gerekli görülen hallerde “sivil kıyafetle ” görev yapılmasına izin vermeye kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen ceza hangisidir?

Correct! Wrong!

“Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine” uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkili olan bakanlık hangisidir?

Correct! Wrong!

Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla karşılaştığında yapmaları gereken görevleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında uyması gereken yasaklardan değildir?

Correct! Wrong!

Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi “genel kolluk” tanımı içinde yer alır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerine soruşturma yapma yetkisini hangi makam verebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yaptığı görev hangi kapsamdadır?

Correct! Wrong!

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?

Correct! Wrong!

Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine Yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?

Correct! Wrong!

İzne tabi olan, bazı uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan haşhaşın ekimi, üretimi, kontrolü, hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

Correct! Wrong!