Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

Correct! Wrong!

“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

Correct! Wrong!

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Correct! Wrong!

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

Correct! Wrong!

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?

Correct! Wrong!

“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?

Correct! Wrong!

Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?

Correct! Wrong!

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

Correct! Wrong!

Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?

Correct! Wrong!

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?

Correct! Wrong!

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?

Correct! Wrong!

Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

Correct! Wrong!

Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?

Correct! Wrong!

Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?

Correct! Wrong!

Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü

Correct! Wrong!

I.Işık sinyali II. Ses sinyali III.Titreşim sinyali Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

İlkyardım nedir?

Correct! Wrong!

Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?

Correct! Wrong!

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!