Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Correct! Wrong!

İllerde Özel Güvenlik Komisyonu başkanı kimdir?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından haklı fesih sebebidir?

Correct! Wrong!

1) Polis 2) Jandarma 3) Sahil Güvenlik 4) Orman Muhafaza Memuru 5) Özel Güvenlik Yukarıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenliğin yetkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenliğin uygulama alanı değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

Correct! Wrong!

İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununa göre kanunda yazılı görevleri yapmak polisin hangi görevini ifade eder?

Correct! Wrong!

Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki suçlardan hangisi Özel güvenlik görevlisi olmaya engel değildir?

Correct! Wrong!

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri …..gün içinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Correct! Wrong!

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir devriye yöntemi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Correct! Wrong!

Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

Correct! Wrong!

Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yakalanan şahıslara uygulanacak tedbirlerden değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde yakalama tedbirine başvuramaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi cop çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanmaya başvurma hallerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın temel şartları arasında değildir?

Correct! Wrong!

Çocuklara kelepçe takılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Olaya usulüne göre müdahale etmek, olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve maddi suç delillerini korumak, kontrol altında tutmak ve daha sonra gelen ekiplere olay yeri hakkında bilgi vermek aşağıdakilerden hangisinin temel görevidir?

Correct! Wrong!

Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin faydalarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerde hangisi bombayı harekete geçiren düzeneklerden değildir?

Correct! Wrong!

Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

X-RAY cihazı başında çalışan ÖGG Ahmet için “Radyasyon Yönetmeliği” ‘ne göre maruz kalabileceği radyasyon yıllık doz sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Sprinkler Sistemi nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

İlk yardım nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden değildir?

Correct! Wrong!

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sara nöbeti geçiren bir kişiye yapılması gereken işlemler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi havale geçiren bir çocuğa yapılacaklar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda yapılacak ilkyardım işlemleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı (turnike) uygulaması uygun bir yöntem değildir?

Correct! Wrong!

“Reflekslerin ortadan kalkması ve kişilerin ağrılı uyaranlara cevap vermemesi durumuna ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

“Eklemi oluşturan kemiklerden bir yada bir kaçının yerinden ayrılmasına ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin sonuçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine tipik bir örnektir?

Correct! Wrong!

Gelişen teknolojiyle birlikte yangınlarla mücadelede etkin bir rol oynayan yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde özel güvenlikçilerin yapması gereken davranışlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası alınacak tedbirlerden biri değildir?

Panik yapmamalı
Show hint
Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerde hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uçucu maddelerden değildir?

Correct! Wrong!

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen, zarar görüldüğü hâlde kullanımının bırakılamaması, ara verdiğinde yoksunluk belirtileri göstermesi ve zamanla kullanım sıklığının ve dozunun artırılması haline ………….denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelecek olan kavramdır?

Correct! Wrong!

İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

“Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi yorumlanması ve adlandırılması’ ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Correct! Wrong!

Toplumsal taraflar arasında etkinlikler ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Dinleyicinin konuşana anlattığı ile ilgilendiği onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

“Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Cop kullanmak gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi en son vurulacak yer olabilir?

Correct! Wrong!

Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Amiri Zeki, tesis koruma ve güvenliği ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kalabalık türlerinden hangisi diğerlerine göre farklılık gösterir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?

Topluluğun eylemden vazgeçirilmesi için iletişim kurulmalıdır
Show hint
Correct! Wrong!

Gruplar, kuruluş biçimlerine göre “Doğal Gruplar” ve “Kurulmuş Gruplar” olarak tasnif edilebilir. Bu yönüyle aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklılık göstermektedir?

Correct! Wrong!

Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Caydırıcı olmak için
Show hint
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olmadıkça copla vurulabilecek yerlerden biridir?

Correct! Wrong!

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Correct! Wrong!

Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Correct! Wrong!

Ülkenin genel emniyet ve asayişinden kim sorumludur?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik görevlileri Kanunda sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilirler?

Correct! Wrong!

Genel olarak adli arama kararı vermeye kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

Adli kolluk görevlileri adli görevleriyle ilgili kimin emri altındadır?

Correct! Wrong!