Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Correct! Wrong!

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Correct! Wrong!

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Correct! Wrong!

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Correct! Wrong!

“ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Correct! Wrong!

Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Correct! Wrong!

Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

Correct! Wrong!

Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir? Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Suç işlendikten sonar özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………..mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I İçişleri Bakanlığı II Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V Özel Hocalar

Correct! Wrong!

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!