Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Correct! Wrong!

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

Correct! Wrong!

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Correct! Wrong!

Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

Correct! Wrong!

“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?

Correct! Wrong!

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Correct! Wrong!

“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

Correct! Wrong!

Sen dili karşımızdakini suçlamaya yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu konuşma tarzı, davranışa, duyguya ve kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

Correct! Wrong!

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?

Correct! Wrong!

Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?

Correct! Wrong!

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

Correct! Wrong!

Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?

Correct! Wrong!

Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

Correct! Wrong!

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

Correct! Wrong!

Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

Correct! Wrong!

Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Correct! Wrong!