Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Correct! Wrong!

PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Correct! Wrong!

Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Correct! Wrong!

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Correct! Wrong!

Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali, silahlı görev yapma yetkisine sahiptir. Ali aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

Correct! Wrong!

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun olarak kullanması ile ilgili aranan ölçütlerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?

Correct! Wrong!

Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Yakup, çalıştığı devlet hastanesinde hasta yakınının doktoru yaralaması neticesinde olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirmiş ve genel kolluğa teslim etmiştir. Burada Yakup özel güvenliğin hangi görevini yerine getirmiştir?

Correct! Wrong!

Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine başvurduğu raporlara ………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat bulunmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında; özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar?

Correct! Wrong!

ÖGG İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin, eşkâl tespiti hususunda dikkat edeceği hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, tutanağın bölümlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Termal kamera ……….bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?

Correct! Wrong!

Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?

Correct! Wrong!

Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Correct! Wrong!

Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

Correct! Wrong!

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Uzun ve sivri aletlerle oluşan, çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?

Correct! Wrong!

Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?

Correct! Wrong!

Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Correct! Wrong!

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Telefonla 112 aranırken yapılması gerekenler ile ilgili hangi şık yanlıştır?

Correct! Wrong!

Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile hareket etmesi olayına ne denir?

Correct! Wrong!

Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

Correct! Wrong!

Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ........... denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kokain maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı nitelikte sentetik uyuşturuculardandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?

Correct! Wrong!

İletişim sırasında mesajı gönderen kişinin hangi özellikleri mesajı doğrudan etkilemez?

Correct! Wrong!

İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

Correct! Wrong!

İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda motivasyon teorilerinden yararlanılması neden gereklidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi fazla ve uzun süreli stresin olumsuz etkilerinden biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Correct! Wrong!

İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?

Correct! Wrong!

Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?

Correct! Wrong!

Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?

Correct! Wrong!

Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Panik durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Correct! Wrong!

Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?

Correct! Wrong!

Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır. ………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?

Correct! Wrong!

Hangisi korunan önemli kişiye (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!