Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda araçların kayma nedenlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kara yolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişidir?

Correct! Wrong!

Karayolları Trafik Yönetmeliği aşamadakilerden hangisini kapsar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

Correct! Wrong!

Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmaları hangi kavramla ifade edilir?

Correct! Wrong!

Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminata ne denir?

Correct! Wrong!

2918 sayılı trafik kanununda tehlikeli madde taşıyan araçlar ve yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlar için yerleşim yerleri içindeki hız sınırı kaçtır?

Correct! Wrong!

Bireyin iş ortamında ‘’dürüst’’ davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri nerelerdir?

Correct! Wrong!

Karşılıklı iletişimde, aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi öfke kontrolünü başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi trafikte hangi temel değere sahip olduğunu gösterir ?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araçta alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikelere karşı korur?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahibine verilen ihtarlar kaldırılmadığı taktirde sayısı kaça ulaşınca yetki belgesi iptal edilir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtlar en fazla kaç yaşında olabilir?

Correct! Wrong!

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

Correct! Wrong!

Ticari araç sürücüsü aşağıdaki iş öncesi hazırlık aşamalarından hangisini yapmak zorunda değildir?

Correct! Wrong!

Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?

Correct! Wrong!

Haritadaki ortası sarı kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir taşıt dizisi için kaç adet tır karnesi istenir?

Correct! Wrong!

Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibinin aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Correct! Wrong!

Hangisi iç kanama belirtilerindendir?

Correct! Wrong!

Hangisine suni solunum yapılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etsin etmek amacıyla kullanılır?

Correct! Wrong!

Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Correct! Wrong!

Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar bastırarak marş yapılır?

Correct! Wrong!

Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?

Correct! Wrong!

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan beyaz baston taşıyan yaya taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Correct! Wrong!

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız öfkeli yorgun stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin filo yönetiminde sağladığı avantajlardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan değildir?

Correct! Wrong!