Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasını kimler yaptırmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasını özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

Correct! Wrong!

Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç derece ayarlanmalıdır?

Correct! Wrong!

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürecin nasıl hareket etmelidir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir süre belirtilmedikçe yurt içinde kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

4925 sayılı karayolu taşıma kanununa göre geçiş ücretlerini tespit etmeye artırmaya indirmeye veya kaldırmaya hangi bakanlık yetkilidir?

Correct! Wrong!

Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak uymak sureti ile mesleki saygınlığı sahip olmaları gerekmektedir. Buna göre yetki belgesi sahiplerinin aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır?

Correct! Wrong!

Karayolları trafik Yönetmeliği’ne göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

Correct! Wrong!

Tek parça da en fazla 100 kg’ı geçmeyen küçük boy koli sandık paket gibi parça eşyaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

2918 sayılı karayolları trafik Yönetmeliği’ne göre sürücüsü dahil oturma yeri 17’ye aşmayan araçlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Karayolları trafik Yönetmeliği’ne göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa dan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

Correct! Wrong!

Otobüs minibüs kamyon kamyonet çekici ve römorkların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Devamlı yol çizgisi aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Correct! Wrong!

Araçların yüklenmesine ilişkin usulleri göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Correct! Wrong!

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?

Correct! Wrong!

Dinleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi karayolunda meydana gelen trafik kazalarını çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulanması gereken yöntemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Dış kalp masajı uygulaması aşağıdakilerden hangisine yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt sarfiyatına sebep olur?

Correct! Wrong!

Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aracın el freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Correct! Wrong!

Bir meslekte o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenleri yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşma ya ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanununun kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre şoförler hangi belgeyi almak zorunda değildir?

Correct! Wrong!

Aksine bir işaret yoksa iki yönlü dar yolda otomobil ile kamyonun karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir?

Correct! Wrong!

Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yara almayı önleyen faktör hangisidir?

Correct! Wrong!

Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalarsa Muhtemel sebebi ne olabilir?

Correct! Wrong!

Sollama esnasında hangisi önemli değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre hangi belgenin aslı taşıtta bulunmalıdır?

Correct! Wrong!

Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!