Aşağıdakilerden hangisi karlı ve buzlu yollarda sürücünün yapması gereken işlemdir?

Correct! Wrong!

Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı ayrı düzenlenen ve aslının taşıt da bulunması gereken belge hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangisi karayolu taşıma kanunu kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yurt içi taşımalarında gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini ağırlığını hacmini paketleme veya ambalaj şekli ile de ilgili gerçek değerini belirleyen belge ne denir?

Correct! Wrong!

Karlı yüzeylerde aşağıdaki lastik tiplerinden hangisi daha etkin tutunma sağlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hızın azaltılması gereken yerlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği kapsamında ki faaliyetlerde çalışan çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

Motordaki yağın Basıncını göstergesini ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araçta alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur?

Correct! Wrong!

Denetim ve ceza kaygısı olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafik içersinde karşılıklı anlayış ve empati empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedi yukarıdaki cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Akü başka bir aküyle takviye yapılacak ise her iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre 'antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye' verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? 

Correct! Wrong!

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?

Correct! Wrong!

Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar? 

Correct! Wrong!

En etkili yavaşlama nasıl yapılır?

Correct! Wrong!

Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir?

Correct! Wrong!

Motorların Yapım Özelliklerine Göre sınıflandırılması: 1- Sıra tipi 2- Birbirlerinin karşılarına yatık (Düz, hafif, eğik, boksör tipi) 3- Sıra halinde bir açı ile birleştirilmiş (V tipi) 4- Daire şeklinde (Yıldız tipi) Motorlar yapım özelliklerine göre kaç şekilde sınıflandırılır?

Correct! Wrong!

Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

Correct! Wrong!

Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biridir?

Correct! Wrong!

Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “Gabari” ifadesinin tanımıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?

Correct! Wrong!

İş yerinde çalışmayı durdurmak veya işin niteliğine göre yavaşlatmak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?

Correct! Wrong!

İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinde kullanılan bir yöntem değildir?

Correct! Wrong!

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

TIR sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi altında eşyaların bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden bir varış noktasındaki gümrük idaresine taşınmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

Correct! Wrong!

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

Correct! Wrong!

Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

Correct! Wrong!

Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

Correct! Wrong!

Motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme olanağı sağlayan güç aktarma organı hangisidir?

Correct! Wrong!

Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Correct! Wrong!