Özel Güvenlik Test 1 Online Çöz

Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un görevi ile bağdaşmaz?

Correct! Wrong!

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

“Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

Correct! Wrong!

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Correct! Wrong!

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?

Correct! Wrong!

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanununun 256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

Correct! Wrong!

5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?

Correct! Wrong!

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır. I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının aşılması IV-Görevi ihmal

Correct! Wrong!

Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

Correct! Wrong!

Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

Correct! Wrong!

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Correct! Wrong!

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Correct! Wrong!

“Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?

Correct! Wrong!

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Correct! Wrong!

Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak yerler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir?

Correct! Wrong!

Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Correct! Wrong!

“Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar? I-Duman II-Işık III-Isı IV-Alev

Correct! Wrong!

Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Correct! Wrong!

Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Correct! Wrong!

Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-Ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

Correct! Wrong!

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Correct! Wrong!

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım