Özel Güvenlik Test 11 Online Çöz

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?

Correct! Wrong!

Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?

Correct! Wrong!

Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye‟de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aĢağıdakilerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?

Correct! Wrong!

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilir? I-Sağlık tesislerinde II-Kişi koruma III-Spor müsabakalarında IV-Para ve değerli eşya nakli

Correct! Wrong!

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

Correct! Wrong!

Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?

Correct! Wrong!

Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?

Correct! Wrong!

il sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ÖGG‟nin haklarından değildir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanunun 12‟nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan veya, kime nasıl teslim edilir?

Correct! Wrong!

Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Correct! Wrong!

Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?

Correct! Wrong!

Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Alper ile şahin‟in hangi tutanağı tutması gerekir?

Correct! Wrong!

Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar‟ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?

Correct! Wrong!

Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?

Correct! Wrong!

Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?

Correct! Wrong!

Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?

Correct! Wrong!

Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranış biçimi hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

Correct! Wrong!

I-Tutanak düzenlenir. II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. ilk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir. III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir. IV-şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır. Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?

Correct! Wrong!

Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

Correct! Wrong!

Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar;

Correct! Wrong!

X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

CCTV sisteminde quad cihazı ne işe yarar?

Correct! Wrong!

Kurum ve işletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Correct! Wrong!

Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?

Correct! Wrong!

Şokta hangisi görülür?

Correct! Wrong!

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

Correct! Wrong!

Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanşlıtır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde „Bak-Dinle-Hisset‟ yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki „Bak‟ ne anlama gelmektedir?

Correct! Wrong!

Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?

Correct! Wrong!

Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

Correct! Wrong!

Rentek manevrası nedir?

Correct! Wrong!

Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?

Correct! Wrong!

Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Correct! Wrong!

Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

Correct! Wrong!

Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?

Correct! Wrong!

Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur? I. Kondüksiyon (iletim) II. Konveksiyon (taşınım) III. Radyasyon (ışınım)

Correct! Wrong!

Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?

Correct! Wrong!

Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?

Correct! Wrong!

Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?

Correct! Wrong!

Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner, benzin vb maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol sarhoşluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler. Yukarıda tanımı verilen uyuşturucu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?

Correct! Wrong!

Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?

Correct! Wrong!

iletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?

Correct! Wrong!

I-Çift anlamlı olabilir II-Kesin bir anlamı olmayabilir III-Sözcüklerden daha az etkilidir IV-KonuĢma ve yazı diline göre daha evrenseldir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?

Correct! Wrong!

Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Empati neden gereklidir?

Correct! Wrong!

Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?

Correct! Wrong!

insanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

Correct! Wrong!

Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?

Correct! Wrong!

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

Correct! Wrong!

Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?

Correct! Wrong!

Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?

Correct! Wrong!

Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?

Correct! Wrong!

Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Correct! Wrong!

Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Correct! Wrong!

Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?

Correct! Wrong!

Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım