Özel Güvenlik Test 15 Online Çöz

Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Correct! Wrong!

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I İçişleri Bakanlığı İİ Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V Özel Hocalar

Correct! Wrong!

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Correct! Wrong!

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Correct! Wrong!

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?

Correct! Wrong!

Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

Correct! Wrong!

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Correct! Wrong!

Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?

Correct! Wrong!

Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?

Correct! Wrong!

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Correct! Wrong!

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Correct! Wrong!

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Correct! Wrong!

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?

Correct! Wrong!

Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?

Correct! Wrong!

Olay yerindeki iz ve delilleri Korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Correct! Wrong!

Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine …………. denir.” Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

Correct! Wrong!

CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I- Metal dedektörü II- Kartlı geçiş sistemi III- III-X-ray cihazı

Correct! Wrong!

İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Correct! Wrong!

Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?

Correct! Wrong!

Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir. I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak. II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak. III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Correct! Wrong!

Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

Correct! Wrong!

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Correct! Wrong!

Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?

Correct! Wrong!

Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?

Correct! Wrong!

Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.” Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?

Correct! Wrong!

Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

…..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?

Correct! Wrong!

“Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.” Tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Correct! Wrong!

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………… cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Correct! Wrong!

Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Correct! Wrong!

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım