Özel Güvenlik Test 16 Online Çöz

Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanua göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan şahısların araçlarının bagajlarını kontrol etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj kapağının camının kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla alışveriş merkezindeki özel güvenlik hizmetlerini yürüten firmaya getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan araştırmada bahse konu telefonun özel güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir arkadaşına hediye edildiği tespit edilmiştir. Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi aşağıda sayılan haklardan hangisi ya da hangileri kısıtlanmıştır? I- Dernek kurma hakkı II- Siyasi partilere üye olma hakkı III-Sendikaya üye olma hakkı IV-Grev yapma hakkı V-Seçilme hakkı

Correct! Wrong!

I. Bir direnişi kırmak amacıyla olmalıdır II. Direnişi kıracak ölçüde olmalıdır III. Zor kullanma sırasında herhangi bir eşya kullanılabilir IV. Kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır Yukarıda sayılanlardan hangileri zor kullanmanın unsurlarındandır?

Correct! Wrong!

I. Bedeni kuvvet II. Maddi güç III. Silah kullanılması Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Correct! Wrong!

.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Correct! Wrong!

Bir alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mehmet kanuna uygun olarak yaptığı aramada bir şahıs üzerinde suç unsuruna rastlamıştır. Bu durumda Mehmet’in yapması gereken nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat olmalıdır?

Correct! Wrong!

Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?

Correct! Wrong!

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice girdiklerini ve önlerine serdikleri bez üzerine ceplerindeki bazı değerli eşyaları çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay ettiklerini, bunların hırsızlık suçu işlemiş olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?

Correct! Wrong!

“Milli Güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle korumakla yükümlü bulunan yerlerde, kişinin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.” Yukarıda tanımı yapılan arama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde İtfaiye yangın ihbar numarası doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yarayacak, laboratuarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da ize ………. denir. Tanımlamasındaki boşluğa hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Şüpheli bir paketle karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Correct! Wrong!

Silahlı özel güvenlik kartı sahibi Hasan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler bölümünde zarf içerisinde bir miktar para bulurlar. En doğru hareket tarzları nedir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin ‘‘Yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi halinde ……………………… iş yeri ve konutlara girme’’ yetkisine yönelik boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

Correct! Wrong!

Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

Correct! Wrong!

Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi saldırganın (şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

Correct! Wrong!

Polis bölgesinde, yasal yakalama yetkisini kullanan özel güvenlik görevlisinin yapacağı iş ve işlemler sırasıyla en doğru alarak hangisinde sıralanmıştır.

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren fiillerden dolayı suçüstü hallerinde yakalama yetkilerinin kullanmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yansıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?

Correct! Wrong!

Nokta özel güvenlik görevlilerinin görevlerinin devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

Correct! Wrong!

X-ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit etmiştir. Bu aşamada özel güvenlik görevlisinin müdahale tarzı ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

Correct! Wrong!

X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada doğal olarak bulunan bir uyuşturucu maddedir?

Correct! Wrong!

X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

Correct! Wrong!

Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilkyardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Correct! Wrong!

İlk yardım uygulamaları açısından karşılaşılma ihtimali en yüksek olan yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Temizlik için kullanılan kimyasal maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olacaktır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilkyardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

İnşaat sahasının güvenliğini sağlamakla görevli olduğunuz bir alanda, travma sonucu yaralanan işçiyi taşımanız gerekirse aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?

Correct! Wrong!

Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Correct! Wrong!

Yangın oluşmasını sağlayan etken hangisidir?

Correct! Wrong!

Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?

Correct! Wrong!

Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Yangına sebebiyet veren bazı durumlara örnekler aşağıda verilmiştir. I. Sabotajlar II. Önleyici tedbirlerin alınmaması III. III.Kazalar IV.İhmaller Buna göre, verilen örneklerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Katı madde yangınlarında kullanılan soğutarak söndürme yönteminde kullanılan en etkili yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?

Correct! Wrong!

Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Görev yaptığı iş merkezinin asansöründe bulunduğu sırada depreme yakalanan özel güvenlik görevlisi Efe, nasıl hareket etmelidir?

Correct! Wrong!

Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar, inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Correct! Wrong!

Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?

Correct! Wrong!

İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Göksu parkında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan 2017 günü gece devriye görevinde kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü başı yırtılmış, burnundan kanlar akan Hamdullah’ı görürler. Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli detayları alabilmek için hangisini yapmamalıdır?

Correct! Wrong!

Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?

Correct! Wrong!

Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?

Correct! Wrong!

Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Correct! Wrong!

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Correct! Wrong!

Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

Correct! Wrong!

Örgüt içinde henüz mevcut olmayan ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar söz konusu olduğunda …............. çatışmanın varlığından söz edilebilir. Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?

Correct! Wrong!

Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

Correct! Wrong!

Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Trafikte durulduğunda, korunan kişinin Aracı ile koruma araçlarının alacağı tedbirlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile yakın koruma elamanlarından birinin bulunduğu araca ne denir?

Correct! Wrong!

Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

Correct! Wrong!

Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı saldırıya uğramışlardır ve makam aracı hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi, şüpheli hareketler sergileyen, kimliğini ibraz edemeyen kişilere ilişkin ne işlem yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini yerine getirmek zorundadır. Cümledeki boşluklara hangi ikili getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım