Özel Güvenlik Test 21 Online Çöz

Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda tanımlanan adli kolluk gücüdür?

Correct! Wrong!

Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla……………… yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?

Correct! Wrong!

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

Correct! Wrong!

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde Özel Güvenlik Görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmalarına kim izin verir?

Correct! Wrong!

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Correct! Wrong!

Görev alanında bir suçla karşılaştığında, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimlerinin ve görevlilerinin görevi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki yerlerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kimlik sorabileceği yerlerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin haklarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kontrollü geçiş sistemleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?

Correct! Wrong!

Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri tespit eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi organik madde kapsamında değerlendirilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi yapıları içerisinde yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

İlk yardım uygulamalarında araç içindeki yaralıyı taşıma tekniğine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Solunum durması tespit edilen bir kişide kaç dakika içinde suni solunuma başlanmalıdır?

Correct! Wrong!

Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

''...........;ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve derialtı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır.'' Yukarıdaki tanıma göre noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

Correct! Wrong!

''.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Gece nöbetten çıkarak evine gelen Ali, eve girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaşmış ve güvenlik görevlisi olan ev arkadaşını salonda baygın ve yerde yatar halde görmesi üzerine aldığı tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir. I. Yoğun kokudan dolayı tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmaktadır. II. Doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmıştır. III. 112’yi aramıştır. Buna göre Ali’nin evindeki sorun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Sallantı ve yeryüzü çatlamasına bağlı olarak binaların ve dikili yapıların zarar görmesi depremlerin en temel sonuçlarından biridir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi depremin en temel sonuçları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?

Correct! Wrong!

Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir. I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak. II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak. III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın mahallindeki tehlikelerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Correct! Wrong!

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek esaslardan değildir?

Correct! Wrong!

Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara …………………..denir. Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Correct! Wrong!

………………….düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra …………………dönüşür. Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Alışveriş merkezinde X-Ray cihazından geçerken, silahı bulunan ve kimliğini ibraz etmeyen kişilere nasıl davranılmalıdır?

Correct! Wrong!

Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensipleri arasında sayılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun ortak yetkilerinden birisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Görevlisi Ahmet, görevi ile ilgili olarak Amiri Cenk’ten aldığı talimatları net bir biçimde anlayamadığını kendisine ifade etmiştir. Yukarıda anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Bir insanın başkasına karşı doğal sevgiyle bakması, yakınlık duyması, sıcak davranması neyin işaretidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi grubun oluşum nedenleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?