Özel Güvenlik Test 4 Online Çöz

Toplamda 125 soru bulunmaktadır;

  1. Silahsız Güvenlik Sertifikası Alacaklar ilk 100 soruyu çözmesi yeterlidir.
  2. Silahlı Güvenlik Sertifikası Alacaklar 125 sorunun tamamını çözeceklerdir.

Kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle, girişte kişilere uyması gereken kuralları bildirmekle görevli personele ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Correct! Wrong!

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Hangisi elde ediliş biçimi bakımından kanuni olarak delil sayılamaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?

Correct! Wrong!

Korunan tesis veya alanda sebebi bilinmeyen bir patlamaya müdahale ederken önleyici hizmetler kapsamında öncelikle düşünülmesi gereken hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?

Correct! Wrong!

Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?

Correct! Wrong!

Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin birincil amacı önleyici güvenlik değildir?

Correct! Wrong!

Hangisi devriyenin görevlerinin ana başlıklarından değildir?

Correct! Wrong!

Koruduğunuz tesise bir telefon şirketinden internet bağlantısı için geldiklerini söyleyen kişiler araçla geldiler davranış biçiminiz ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?

Correct! Wrong!

Olay yerine Genel Kolluktan görevliler gelinceye kadar aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın önleyici tedbirlerden değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu giyim mağazasında yangın çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Correct! Wrong!

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu ortaya çıkan etkilerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlisi Buse’nin görev yaptığı iş merkezinde yangın çıkması durumunda karşılaşabileceği tehlikelerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Correct! Wrong!

Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesiyle meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi güzergâhta yapılacak öncü çalışması arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Terör eylemleri ve yöneldikleri hedefler göz önüne alındığında hangisinden söz edilemez?

Correct! Wrong!

Bir koruma personeli “6’da minibüste 2 kişi ya da Balkonda saldırgan 3’te” şeklinde söylemde bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?

Correct! Wrong!

“………………………..” kalabalığın yoğun olduğu yerlerde, önemli kişiye daha yakın konumda çalışır. Tehdidin azaldığı yerlerde halka genişletilir. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?

Correct! Wrong!

Karbon bileşikleri içermeyen metalden yapılmış kesici, delici, ateşli silahlar, çelik, demir, alüminyum vb. maddeler ………, karbon bileşikleri içeren tahta, plastik, plastik patlayıcılar, narkotik, şeker, gıda vb. maddeler ise ………….…………. renk veya tonlarında görünürler. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Correct! Wrong!

“Önemli kişiyi koruma” temel kuralları içerisinde yer alan özellik hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Alışveriş merkezi girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Selim, bir kişinin kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?

Correct! Wrong!

İş arkadaşınızın bacağına kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Güvenliğini sağladığınız fabrikada meydana gelen yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, güvenliğini sağladığınız okulda travmatik bir olay gerçekleşmesi sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Correct! Wrong!

Patlamış mısır yerken hava yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, giriş güvenliğini sağladığı binanın önünde meydana gelen trafik kazası olayına müdahale eden özel güvenlik görevlisinin yapması gereken doğru uygulamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden daha fazla kan kaybı olur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın bireyler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlardan biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hazırlık yapılarak konuşmayı gerektirir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler vardır. Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Karşılıklı yemek yediğiniz özel güvenlik görevlisi arkadaşınızın hava yolu kısmi tıkandığında ilk yardım uygulaması olarak yapacağınız hangi uygulama yanlış olacaktır?

Correct! Wrong!

…..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran bir konuşma tarzı benimseyen bir kişi kendini ifade etme türlerinden hangisini kullanmaktadır?

Correct! Wrong!

Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun birlikte yapabileceği bir görev değildir?

Correct! Wrong!

Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor. Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Amfetamin veya fenetylline maddesinin çeşitli kimyasallarla birleştirilmesiyle elde edilen, genelde tablet halinde bulunan ve üzerinde logo olarak iç içe geçmiş “C” harfi bulunan, oral yolla tüketilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı konut sitesinde meydana gelen ve müdahale ettiği bir kavga olayını kime bildirmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Ülkenin genel emniyet ve asayiş işlerinden kim sorumludur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır. Yukarıda tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, aynı düşünce ve fikirleri paylaşarak eylemsel faaliyetlerde birlikte hareket eden, örgütlenmiş insanlardan oluşan kümeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlardandır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kitleyle hareket eden birey özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden en az ne kadar zaman önce bildirimde bulunmak gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Birbirinden bağımsız, düzensiz ve habersiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmesiyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?

Correct! Wrong!

2559 sayılı PVSK’da tanımlanan kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlilerince ne zaman kullanılamaz?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Correct! Wrong!

Görev alanı içerisinde bir suç şüphesi ile özel güvenlik görevlisi Taner tarafından yakalanan kişinin kaçacağı, kendisine veya başkalarının hayat ve beden bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmesi halinde şüpheliye kelepçe takılması özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu hangi yetki kapsamında yapılan bir işlemdir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik kimlik kartı hususunda aşağıda yazılı bilgilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Correct! Wrong!

Hangi hizmet için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine karar verecek olan aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı görev yapabileceği yerlerdendir?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Correct! Wrong!

Acele ve geçici durumlarda özel güvenlik izni vermeye aşağıdaki makamlardan hangisi yetkilidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?

Correct! Wrong!

Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?

Correct! Wrong!

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?

Correct! Wrong!

Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Fişeği oluşturan unsunlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I- Kapak takımını çıkart II- Şarjörü çıkart III- Yerine getiren yayı çıkart IV- Namluyu çıkart V- Tabancayı boşalt

Correct! Wrong!

Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?

Correct! Wrong!

Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

Correct! Wrong!

Rampa nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?

Correct! Wrong!

Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?

Correct! Wrong!

Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ………..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

Correct! Wrong!

PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?

Correct! Wrong!

Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?

Correct! Wrong!

Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Atışta ilk hız nedir?

Correct! Wrong!

Kalibre nedir?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım