Özel Güvenlik Test 5 Online Çöz

Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

Correct! Wrong!

Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?

Correct! Wrong!

Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?

Correct! Wrong!

Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?

Correct! Wrong!

Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?

Correct! Wrong!

Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir?

Correct! Wrong!

Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

Correct! Wrong!

Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Correct! Wrong!

I. Bedeni kuvvet II. Maddi güç III. Silah kullanılması Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan tarafından yapılması uygun değildir? I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevliler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?

Correct! Wrong!

Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?

Correct! Wrong!

Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Correct! Wrong!

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?

Correct! Wrong!

Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?

Correct! Wrong!

X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde bulunan metal sigara tabakası hangi renkte ekrana yansır?

Correct! Wrong!

X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Doğrudan IP tabanlı ağlara bağlanıp ağ üzerindeki uygulamalar ile entegre olan kameralara ……………..kameralar denir.

Correct! Wrong!

1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik tayfın morötesi bölgesiyle gamma ışınları arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek enerjili ışınıma …………………denir.

Correct! Wrong!

Kumanda konsülünde bulunan konveyör hareket tuşları aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış olan hangisidir?

Correct! Wrong!

Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?

Correct! Wrong!

Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?

Correct! Wrong!

Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?

Correct! Wrong!

Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?

Correct! Wrong!

İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?

Correct! Wrong!

Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?

Correct! Wrong!

Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Correct! Wrong!

LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

Correct! Wrong!

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Correct! Wrong!

Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Correct! Wrong!

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

Correct! Wrong!

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

Correct! Wrong!

En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında tespit ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf morfin” yazdığını görürler. Özel güvenlik görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi renkte olmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir?

Correct! Wrong!

Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?

Correct! Wrong!

69. En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30,…………. %60 önem taşır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

Correct! Wrong!

“Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

“Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

Correct! Wrong!

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

“Koruma şekilleri, korunan kişinin .............................. göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?