Özel Güvenlik Test 8 Online Çöz

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

“Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

Correct! Wrong!

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiĢtir. Davut’un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?

Correct! Wrong!

Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?

Correct! Wrong!

Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır? I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir III-Çevresi emniyete alınır IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

Correct! Wrong!

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?

Correct! Wrong!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?

Correct! Wrong!

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır

Correct! Wrong!

Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?

Correct! Wrong!

Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aĢağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi

Correct! Wrong!

Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

Correct! Wrong!

ÖGG Osman’ın, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?

Correct! Wrong!

Nokta görevi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

Correct! Wrong!

"Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir? Boşluk için hangi seçenek doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir? I. Suç anında şüphelinin yakalanması II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi III. Olay yerinin muhafaza altına alınması IV. Devriye bittiği zaman rapor sunulması V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?

Correct! Wrong!

Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?

Correct! Wrong!

X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?

Correct! Wrong!

İş yeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve iş yerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?

Correct! Wrong!

Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara …………….. denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiştir. Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?

Correct! Wrong!

ilk yardım ile ilgili aşağıda verilen ,şıklardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

“Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.” Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?

Correct! Wrong!

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?

Correct! Wrong!

Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?

Correct! Wrong!

Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?

Correct! Wrong!

Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışın sergilenmemesi gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?

Correct! Wrong!

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

Correct! Wrong!

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

Correct! Wrong!

Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?

Correct! Wrong!

Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

Correct! Wrong!

Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?

Correct! Wrong!

Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?

Correct! Wrong!

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

iletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. iletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?

Correct! Wrong!

Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır. Bu durumu anlatan kavram hangisidir?

Correct! Wrong!

insan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

insanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. insanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

Correct! Wrong!

Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?

Correct! Wrong!

Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Correct! Wrong!

Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Correct! Wrong!

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Correct! Wrong!

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir? I. Zor kullanma II. ifade alma III. Yakalama IV. Olay yeri inceleme V. Gözaltına alma

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?

Correct! Wrong!

Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım