SRC Test 03 | Online Çöz

Özel kanunları gereğince vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

Correct! Wrong!

Hızı 90 km olan bir aracın kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği kapsamında ki faaliyetlerde çalışan çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün o almamış olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu kapsamı içerisinde yer alır?

Correct! Wrong!

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Correct! Wrong!

Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu Aşağıdaki hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

Correct! Wrong!

Kuru havada takip mesafesi aşağıdakilerden hangisi kadar olmalıdır?

Correct! Wrong!

Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi aracın iki saniyede kat ettiği mesafe kadardır aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini artırmak gerekir?

Correct! Wrong!

Ülkemizdeki tır ve Ata Karnesi uygulamaları hususunda kefil kuruluş sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?

Correct! Wrong!

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Ren tek manevrası nedir?

Correct! Wrong!

Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşımalıdır?

Correct! Wrong!

Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?

Correct! Wrong!

Dijital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

Correct! Wrong!

Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmişti?

Correct! Wrong!

Şekilde ki trafik levhasının anlamı nedir?

Correct! Wrong!

Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen birinci defa sürücüler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Correct! Wrong!

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilmiş?

Correct! Wrong!

Sürücü belgesi sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır?

Correct! Wrong!

İş organizasyonunu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolu işlerin arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

Correct! Wrong!

Dönüş sırasında aracı etki eden kuvvete ne denir?

Correct! Wrong!

Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Sürücünün sicil bilgileri iş deneyimi sağlık ve eğitim durumu sürücü belgesi uygun no sürücü kariyer planlaması sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedavi sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

Correct! Wrong!

Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

Correct! Wrong!

Tır sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri ne kadar teminat yatırma süresi kadardır?

Correct! Wrong!

Nakliye sigortaları aşağıdaki hangi durumda hasarı karşılar?

Correct! Wrong!

Afyon Web Tasarım